Informace o nás

     Oblastní organizační jednotka Českomoravského odborového svazu pracovníků školství je orgánem ČMOS PŠ, působící v daném regionu. Podílí se na celkové činnosti celého odborového svazu a vytváří zázemí pro členy odborového svazu v daném regionu. Řídí se Stanovami, Finančním řádem  a Organizačním řádem ČMOS PŠ. Zastupuje členskou základnu po jednotlivých profesních sekcích (předškolní vzdělávání, základní školství, střední školství, mimoškolní činnosti, vedoucí pracovníky, provozní a správní zaměstnance a důchodce).

    

    Informace, které budou na těchto stránkách prezentovány, mohou kromě členů ČMOS PŠ z OOJ Vysočina, která od 1.1.2013 zahrnuje bývalé oblasti Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Třebíč,  jednoduše využívat i nečlenové odborového svazu.

Historie projektu

     Webové stránky jednotlivých oblastní rad dosud nejsou samozřejmostí. Členové mohou i nadále využívat stránky odborového svazu www.skolskeodbory.cz.  My se chceme zaměřit na ty problémy, které jsou zásadní pro náš region a zároveň zprostředkovávat informace z dalších zdrojů.

Naši uživatelé

     Cílovým uživatelem by měli být zejména funkcionáři a členové základních organizací, působících v rámci Oblastní organizační jednotky Vysočina. Pokud si cestu na naše stránky najdou i nečlenové, budeme rádi, neboť to, co v odborovém svazu řešíme, se týká všech pracovníků školství, bez ohledu na jejich členství v odborech.

Kontakt

Rudolf Kočí

aktivista@centrum.cz

Českomoravský odborový svaz
pracovníků školství
Oblastní rada oblastní organizační jednotky Vysočina
Polenská 2, 586 01 Jihlava

776 818 708

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode